top of page

Kulislerde yeni vergi yapılandırma haberleri konuşuluyor


Meclise yeni geleceği iddia edilen paketin içerisinde vergi ve prim borçlarını yapılandırmasına rağmen ödemediği için iptal edilen kişilere af hakkı verilecek.

İddiaya göre meclise gelecek yeni yasa ile beraber vergi ve prim borcu olan kişilere yönelik olarak başlatılan aftan yararlanan ancak ödeme yapmadığı için bu hakkını kaybeden kişilere yönelik olarak yeni bir çalışma yapılacak.

DAHA ÖNCEKİ YENİDEN YAPILANDIRMALAR

6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar çıkarılmıştı. En son Resmi Gazete'de 05/01/2019 tarihinde 7143 sayılı kanun yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 28 maddeden oluşmakta olup, ilk 12 maddesi vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsıyordu.

YENİDEN YAPILANDIRMANIN KAPSAMI

Yeniden yapılandırma kapsamına tür olarak;

- Her türlü vergi, resim ve harçlar,

- Vergi cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,

- Trafik Para Cezaları,

- Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları,

- Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları,

- RTÜK İdari Para Cezaları

- Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları,

- Öğrencilerin, YURT-KUR’a olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,

- Ecrimisil borçları

- Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi,

- Belediyelere Su, atık su borçları, katı atık ücret borçları,

- Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,

- Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,

- Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları,

- İSKİ, ASKİ su ve atık su bedelleri

- TOBB üye aidatları

- TÜRMOB üye aidatları

- TESK üye aidatları

girmektedir.


kaynak habertürk
Comments


bottom of page