top of page

BARO Başkanı Burak'tan çarpıcı açıklamalar

Güncelleme tarihi: 30 Ara 2019

Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak, Kayseri Barosu’nun ev sahipliğinde, Kayseri’de bir otelde gerçekleştirilen ‘Genişletilmiş İç Anadolu Bölgesi Baro Başkanları Toplantısı’na’ katıldı. Başkan Burak toplantıda, arabuluculuk, işçi avukat, patron avukat ve hasar danışmanlık şirketleri gibi konuların altını çizdi.


Toplantıda zorunlu arabuluculuk ile ilgili konuşan Başkan Abdurrahim Burak, “ Sakarya Barosu olarak başından beri zorunlu arabuluculuk ile ilgili görüşümüz; yargılamanın adaleti taşeron eline teslim etmesi olarak değerlendiriyoruz. Arabuluculuk ihtiyarı olarak kalmalıdır. Bir masa var; bu masanın bir tarafında zayıf bir birey, diğer tarafta ise güçlü bir işveren ve birkaç avukat ile mali müşavirde işçiyle bu masaya oturuyor ama hakem tarafsız. Zorunlu arabuluculuk; dosya çokluğu, hâkim sayısının yetersizliği gibi nedenlerle işe yarıyor diye, adaletten uzaklaşmak için kendilerine buldukları bir gerekçedir. Bu sebeple biz Sakarya Barosu olarak, zorunlu arabuluculuğun kökten kaldırılmasını istiyoruz. İhtilafların uzlaşmayla çözüldüğü noktasındaki istatistiklerinde yanıltıcı olduğu kanaatindeyim” dedi.

 İşçinin hakları çiğnenmekte

Başkan Burak, “Geçmişte işçinin kıdem, ihbar, fazla mesai ve diğer özlük haklarını herhangi bir dava söz konusu olmaksızın ödeyen işveren, şimdi nasılsa arabuluculuk kurumu var diye, artık direk ödeme yoluna gitmiyor. Bu aslında işverenin arzuladığı bir yöntem. İşveren, herhangi bir mahkemeye gitmeden, firmanın ismi mahkeme kayıtlarına geçmeden; eskiden aldığı ibranameyi de bir mahkeme ilamı (kararı) haline yani daha güçlü bir belge haline getirerek, işçilerin hak ettiği tazminat haklarının altında bir ücret ödemesi sonucunu çıkarıyor. Biz de diyoruz ki fizikken adli yargı içerisinde yapılması gereken işlemlerin yargısal alanının dışına çıkarılmasıyla; işçinin, zayıf bireyin hakları çiğnenmektedir. Bu sebeple zorunlu arabuluculuk kurumuna toptan karşı gelinmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

 Sertifikasını alan herkes arabulucu olmalı

24 Kasım’da arabuluculuk sınavı yapıldığını hatırlatan Başkan Burak, “24 Kasım’daki arabuluculuk sınavının başarı puanı kanunda 70 puan ön görülmesine rağmen, Adalet Bakanlığı tarafından idari tasarrufla 91 gibi yüksek bir puan ile en son alım gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı’nın arabuluculuk sınavına getirdiği puan ve sayı sınırlandırmasıyla elit yeni bir sınıf yaratılmaktadır. Ruhsatını yeni almış daha 1 günlük avukata, ağır cezada cinayet ile yargılanırken o davaya girme yetkisini veriyoruz, veriyoruz ama tazminat konusuna gelince, çok az bir miktar ile arabuluculuk yapmaya çok çok daha nitelikli, meslekte sınavı geçmiş, belli bir kıdeme ulaşmış, elenerek bir yere gelmiş insanları tercih ediyoruz. Bu noktada arabuluculuğun meslekteki diğer davalardan daha önemli bir vazife olduğu gibi bir algı yaratılmasını kesinlikle doğru görmüyoruz. Eğer arabuluculuk ve avukatlık birlikte mi yapılacak yoksa ayrı ayrı mı yapılacak noktasında isek, biz meslekte belli bir kıdemi almış her avukatın, 96 saatlik arabuluculuk eğitiminin sonunda sertifikasını alarak bu işi yapmaya başlaması kanaatindeyiz. Yani sınav kesinlikle kaldırılmalıdır. Eğer sınav yapılmaya devam edecekse, arabuluculuk kurumu ayrılmalı, arabuluculuk yapan kişi de avukatlık yapmamalıdır.  Biz böyle düşünüyoruz” diye konuştu.

 Avukat yapabileceğinden fazla iş alıyor

İşçi avukat ve patron avukat konusun altını çizen Başkan Burak, “İşçi avukat ve patron avukat mesleğin en önemli gündem maddesi. Bu konuyu hep dile getiriyorum. Hâkime, savcıya, hükümete, bürokrasiye karşı avukat bağımsızdır diyoruz ama bir avukatın başka bir avukatın bağımsızlığını göz göre göre yok etmesine de seyirci kalıyoruz. Bununda tek nedeni; avukatın yapabileceğinden fazla iş almasından kaynaklıdır. Avukatlık Kanunu ve avukatlık meslek kurallarının 38. Maddesi, bir avukat yapabileceğinin üzerinde iş alamaz diyor. Ancak bir avukat yapabileceğinin 100 katı hatta 500 katı iş almaktadır. Böyle bir acı gerçek varken, yanında bir sürü işçi avukat çalıştıran avukat da, istihdam yaratıyorum diye bir lütuf bir keyif bahşetmiş gibi övünçle anlatıyor” dedi.


 Bağımsızlık her avukat için gerekli

İşçi avukat sorunu için çözüm önerisi sunan Başkan Burak, “Daha önce de birkaç kez ifade ettiğim gibi; baro veznesi oluşturulmalıyız. İşin önce baro veznesine girmesi ve baro veznesi ile de bir avukatın kaç tane iş alıp almadığını görebiliriz. Yapabileceğinin üzerinde bir iş hacmine yaklaştıysa başka bir avukatı tercih etmesi gerektiğini bildirmeliyiz. Bu durum zorunlu hale gelerek yasalaşmalı. İş kotasını da barolar belirleyebilmeli. Bunu derken biz gelen iş baroya girecek, istediğimiz avukata göndereceğiz anlamında söylemiyorum. Vatandaş tabii ki kendi avukatını kendisi tercih edecek ama bir avukat bir yıl içerisinde belirli bir sayının üzerine ulaşmışsa bu avukat yapabileceğinin üzerindeki iş hacmine ulaşmış diyerek, başka bir avukatı tercih etmesi yönünde zorunlu kılmalıyız. Bir meslektaşımızın diğer meslektaşın iş hacmini gasp etmesine de seyirci kalmamak adına bu noktada bağımsızlık her avukat için gereklidir. Bir kıdemli avukatın kıdemsiz bir avukata üstünlüğü yoktur. Bunun somutlaştırılması için elimizden gelini yapacağız. Somutlaştırılması elzemdir” dedi.

 Tüm barolar hasar şirketlerine karşı çalışma başlatmalı


Burak, “Hasar danışmanlık şirketleri ile ilgili toplumu bilgilendirmek için Sakarya’daki tüm yerel gazetelere, internet haber sitelerine ve şehrin belirli noktalarındaki billboardlarda birçok ilan verdik. Kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik ve çalışmalarımız hala sürüyor. Ciddi de yankı buldu. Tüm baroların bu konuda çalışma yapmasını çok önemsiyorum çünkü biz bu çalışmaya başladıktan sonra vatandaşlardan gelen şikayetler artmaya başladı. Bir de sigorta şirketlerinin avukatlarıyla görüştük, onlarda bu işten çok mustarip, belirli illerdeki hastanelerden özellikle rapor alınarak devletin kandırıldığı ve iş göremezlik oranı oranlarının %30’lardan %70’lere çıktığı, sigorta dolandırıcılığının olduğunu öğrendik. Şöyle bir önerim var; hasar danışmanlık şirketlerinin hukuksuz uygulamalarını önlemek için sigorta şirketlerinde kullanılan vekaletnamenin nitelikli vekaletname olması hususunda sigorta şirketleri ile yazışma yapılabilir. Sigorta denetleme kuruluna bu konuda karar alması için baskı oluşturmalıyız. Vekaletnameler hukuki hizmet ve danışmanlık içeren bir vekaletname olduğu için de sadece avukatlara verilebilir. Bu sebeple vatandaşlarımızın hasar danışmanlık şirketlerine vekaletname vermemesi gerekir. Bu konuyu da buradan çözebiliriz. Gündemimiz olmaktan çıkacaktır” dedi.

 Başkan Burak toplantının sonunda, Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun’a güzel ev sahipliği için teşekkür ederek, Sakarya Barosu logolu tabak takdim etti.
Comentarios


bottom of page