top of page

Akar'dan Keleş'e, '' Bir hukukçunun gözetiminde inceleyin ''

MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, yasalaşan İnfaz düzenlemesiyle çocuk tecavüzcülerine af getirildiği iddialarını yalanladı. CHP İl Başkanına da düzenlemeyi bir hukukçunun gözetiminde incelemesini tavsiye etti.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, MHP ve AK Parti’nin birlikte hazırladığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan İnfaz Kanunu’nun, yalan ve iftiralarla manipüle edilmek istendiğini ifade etti.

Akar, “İnfaz düzenlemesinin hangi suçları kapsamadığının çok iyi biliniyor olmasına karşın, karar propagandayı sürdürüyorlar. İnfaz düzenlemesi çok açık ve net. Terör suçları, adam öldürme, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti suçları kapsam dışıdır. Bu suçlardan hüküm giyenler, infaz indiriminden ve denetimli serbestlik sürelerinin bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıla çıkarılmasından kesinlikle faydalanamıyor” dedi.

CHP VE HDPNİN DERDİ TERÖR SUÇLARI

TBMM Adalet Komisyonunda ve Genel Kurul sürecinde CHP ile HDP’nin taleplerinin kabul edilebilir ve yapıcı olmadığının altını çizen Akar, şöyle devam etti: “HDP, ne diyordu; Terörle mücadele kanunu kapsamında işlenen suçların da İnfaz düzenlemesi kapsamına alınması talep ediyordu. CHP de, sözde düşünce suçları adı altında, silahlı eyleme katılmamış terör örgütü üyelerinin, terör propagandası suçunu işleyenlerin kapsama alınmasını istedi. Tüm meseleleri bu, dertleri bunlar. Cumhur İttifakı, bunlar karşında gerekli duruşu ve mücadeleyi göstermiş, Türk milletinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak adına yapılmayan talepleri reddedilmiştir. Milli ve toplumsal hassasiyetler gözetilerek hazırlanan kanun, aynı zamanda teklif sahibi olan MHP ve AK Parti oylarıyla yasalaşmıştır.”

ÇOCUK TECAVÜZCÜLERİNE AF” YALANI

MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, çocuk tecavüzcülerine af getirildiğini iddia eden CHP İl Başkanı Ecevit Keleş’e tavsiyede bulunarak, “Çocuk tecavüzcülerine af gibi haksız, hadsiz ve mesnetsiz ithamlarda bulunan siyasi muhatabımızın yasalaşan ilgili kanun metnini bir hukukçunun gözetiminde incelemesini ve bundan sonraki söylemlerinde ahlak, edep ve siyasi etikten ayrılmamaya özen göstereceğini temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ

Açıklamalarına kapsam dışı suçları da ekleyen Akar, “Kamuoyunu yalan ve iftiralarıyla yanlış yönlendirmek isteyen ve artık milli güvenlik sorunu haline gelmiş siyasetleriyle Türk milletinin sırtına yük, ayağına pranga olmaktan başka bir işe yaramayanların anlaması için kapsam dışı suçları ayrıntılı bir şekilde paylaşıyorum” dedi.

1- KALICI DÜZENLEME İLE KOŞULLU SALIVERME ORANI (İNFAZ SÜRESİ) 1/2’ YE İNDİRİLMEYENLER (İSTİSNALAR)

A- Koşullu salıverme oranı üçte iki (2/3) olarak uygulanacaklar;


➡️ Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

➡️ İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

➡️ Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

➡️ Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,

➡️ Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,

➡️ Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

➡️ Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138)  hapis cezasına mahkûm olanlar,

➡️ Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan mahkûm olan çocuklar,

➡️ Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olan çocuklar,

➡️ Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar, (Madde 220)

➡️ Mükerrirler bakımından süreli hapis cezalarına mahkûm olanlar.

B- Koşullu salıverme oranı dörtte üç  (3/4) olarak uygulanacaklar;

➡️ Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı suçundan mahkûm olan yetişkinler,

➡️ 103 üncü maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı suçundan mahkûm olan yetişkinler,

➡️ 104 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan mahkûm olan yetişkinler,

➡️ 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen yetişkinler,

➡️ Terör suçlarından mahkûm olan yetişkinler.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 ve 108. maddeleri kapsamında tek tek sayılarak genel kuralın istisnası olarak düzenlenmişlerdir.


2- GEÇİCİ DÜZENLEME İLE DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE 3 YILA ÇIKARILMAYANLAR (İSTİSNALAR)

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun,

➡️ Kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83),

➡️ Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları,

➡️ Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (madde 87, fıkra iki, bent d),

➡️ İşkence suçu (madde 94 ve 95),

➡️ Eziyet suçu (madde 96),

➡️ Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105),

➡️ Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138),

➡️ Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188),

➡️ İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü (Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar), Beşinci (Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar), Altıncı (Milli Savunmaya Karşı Suçlar) ve Yedinci (Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk) Bölümünde tanımlanan suçlar ile

➡️ 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

Bu suçlardan hüküm giyenler geçici düzenleme ile denetimli serbestlik süresini bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıla çıkarılması imkânından faydalanamayacaklardır.
Commentaires


bottom of page